FORGOT YOUR DETAILS?

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
Khoa Tài chính - Ngân hàng
35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3838 6605 - Email: tcnh@ou.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính - Ngân hàng
35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3838 6605
Developed by 123Website
TOP