FORGOT YOUR DETAILS?

Giải bóng đá truyền thống FBO

Giải bóng đá thường niên tổ chức vào tháng 12 của năm. Đây là nơi giao lưu niềm đam mê trái bóng tròn của sinh viên trong khoa, đồng thời là kết nối sự đoàn kết của sinh viên trong khoa cùng đó là tạo khoảng không gian làm quen cho các tân sinh viên được làm quen và tiếp xúc các sinh viên khóa trên và các hoạt động ngoại khóa của khoa. Tạo nên mối liên kết giữa Đoàn – Hội với sinh viên, mối liên kết giữa tân sinh viên và sinh viên đi trước.

Developed by 123Website
TOP