FORGOT YOUR DETAILS?

Rung chuông vàng

Dựa trên kịch bản chương trình “ Rung chuông vàng” của VTV3 Đài truyền hình Việt Nam mà khoa Tài chính- Ngân hàng đã kết hợp cùng khoa Kinh tế Luật  thực hiện một cuộc thi bổ ích, đầy đủ kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Bên cạnh đó là thể hiện sự gắn kết giữa các khoa, sự gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình OU.

Developed by 123Website
TOP